VI ÄR 86000

Ingenting har förändrats 86000 utförsäkrade sedan 2006

 

utdrag hämtat från  86000.se

Jag heter Emelie Holmquist. För fyra år sedan höll min mamma på att avgöra valet. Min blogg Klamydiabrevet om hennes utförsäkring hamnade på löpsedlar, på TV och i partiledardebatter. Då lovade dom: bristerna ska rättas till.

Fyra år senare har inget hänt.

 

LÄS MER  från 86000

FÖRBJUDNA FRÅGOR

Vi har inte råd med sjuka!

Vi har inte råd med arbetslösa!   

Vilket svar ska vi ge dem, de sjuka och arbetslösa dem vi inte har råd med de som kostar för mycket?

När vi har råd med att gömda flyktingar ska ha rätt till sjukvård?

När gömda barn ska ha rätt till skolgång?

Hur många utförsäkrade har vi i Sverige i dag, de som inte längre finns med i statistiken, som vi inte har råd med?

Vad har vi råd med?

En Allians som i stort bara är ett enfrågeparti sedan sex år tillbaka SÄNK SKATTERNA! Har vi råd med det inför framtiden?

Vill Regering och Riksdag att  utsatta grupper ska slåss mot varandra så att NI kan dansa fritt?

hur länge till ska vi acceptera!

Arafat: Dead children are the greatest message to the world

Jan. 15, 2002 (1min)
PA TV to kids: Christians and Jews are inferior, cowardly and despised

June 2, 2012 (2min)
PA music video advocates killing Jews in disputed territories

Mar. 5, 2007 (2min)
Song demanding violence and Jihad on Palestinian TV cultural show

Nov. 23, 2010 (2min)
EU-funded NGO glorifies violence and hijackings – on PA TV program for youth

Dec. 9, 2012 (2min)

KÄLLA

Sverige stöder antisemitismen i ”Palestina”

Landsorganisationen, LO
Socialdemokraterna
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, S-kvinnor
Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, SSU
Socialdemokratiska Studentförbundet
Unga Örnar
Verdandi
Folkets Hus och Parker
Hyresgästföreningen
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS – Facket för skogs- trä och grafisk bransch
Handelsanställdas Förbund
Hotell- och Restaurang facket
IF Metall
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Svenska Musikerförbundet/Kulturarbetareförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
SEKO – Facket för Service och Kommunikation
Svenska Transportarbetareförbundet
Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor

Jag uppmanar varje medlem i någon av dessa entiteter att protestera mot Palmecentrets stöd till antisemitismen i ”Palestina”.

 KÄLLA

KÄLLA